Våre fabrikker

Her finner du info om fabrikkene i Talgø-konsernet

Talgø Møbelfabrikk ligger på Kvennset i Todalen. Fabrikklokalet på 12,000m2 brukes ikke lenger til møbelproduksjon, men her produseres i dag ferdige elementer til en rekke forskjellige typer bygg. Fabrikken fungerer i tillegg som et administrativt og logistikkmessig knytepunkt for en rekke import- og produksjonsoppgaver ellers i konsernet. Hovedkontoret til Talgø-konsernet ligger også her.

Talgø MøreTre ligger ved Surnadalsøra i Surnadal kommune, og er en trelastprodusent med sterk lokal tilhørighet og lang historie. Fabrikken havnet i Talgøkonsernets eie i 1997 og har etablert seg som en betydelig aktør på det norske trelastmarkedet, ikke minst gjennom produksjon av ferdige byggelementer og gjennom merkevaren MøreRoyal©. Talgø sin kolleksjon innen hagemøbler og kreativ hageutforming, OutLiving, produseres og organiseres via Talgø MøreTre.

 

Talgø Logistikk er konsernets sentrallager lokalisert i Vinstra, og har den overordnede oppgaven å koordinere og organisere utkjøring av Talgø sine varer til kunder i hele landet. Bygget ble oppført av Talgø i 1998, men er i dag eid av Dalema-gruppen med Talgø som leietaker. Lageret har 14,000 palleplasser fordelt over 19,000 m2 gulvareal, og kjører i snitt ut 13 vogntog med varer hver uke.

 

Byggevarebutikker
Talgø eier også byggevarebutikkene Byggmakker Tredal, Bytås og Surnadal. Samt Hageland i Surnadal og Bindalsbygg i Bindal.