Vår historie

Talgø er et norsk konsern som står for produksjon og import av varer innenfor hovedsakelig trelast, men også varer innenfor møbel og byggvarer til innvendig bruk. Talgø sitt hovedkontor er lokalisert i Todalen i Surnadal kommune, mens trelastfabrikken Talgø MøreTre har tilhold i industriområdet i Surnadal. I tillegg har Talgø et distribusjonslager med beliggenhet på Vinstra. 

Det som i dag er Talgø-konsernet så dagens lys som Nordmøre Aktiemøbelfabrikk i Todalen på Nordmøre, grunnlagt av ekteparet Thore og Thora Talgø så tidlig som i 1899. Med de mulighetene man fikk med oppdemming og utnyttelse av Storfossen, et kraftfullt stykke elv i nær tilknytning til fabrikklokalet, fikk man en modernisert og effektiv vareproduksjon på et tidlig stadium.

Trolig som en av de første kvinnene i Norge i en slik posisjon, ble det Thora Talgøs oppgave å lede selskapet på egen hånd fra 1913, da Thore Talgø døde i ung alder. Senere, i 1932, overtok hennes sønn Erling spakene, før lederjobben gikk til hans sønn Finn i 1960. Begge disse herrene gjorde betydelige investeringer i selskapet og utviklet det både gjennom utbygging, modernisering og ekspansjon til andre markeder.

På 1980-tallet kom dagens konsernsjef Terje Talgø med i driften og tok etter hvert over den daglige ledelsen. Perioden fra midten av 80-tallet til tidlig 2000-tall ble et hektisk tidsrom der Talgø-konsernet var i stadig endring; først gjennom en eventyrlig opptur med furumøbler i fokus og en rekke nye fabrikker inn i konsernporteføljen, og siden en brutal bråstopp idet furua plutselig ble betraktet som fullstendig umoderne i starten av det nye årtusenet.

Selv om de økonomiske utsiktene var på et labert nivå, hadde ikke viljen til fortsatt konserndrift forsvunnet på Nordmøre. I 2002 ble det satset på nytt med ny giv og ny strategi, og siden da og frem til dags dato har medvinden hatt et godt tak i seilene til Talgø-skuta.

Gjennom innovativ tilnærming til lokale naturressurser, entreprenørskap og ukuelig optimisme har selskapet vært en lokal og nasjonal drivkraft til verdiskapning og sysselsetting i flere generasjoner, og det er i dag fremdeles i Talgø-familiens eierskap godt over hundre år etter oppstart.

Talgø har samlet ca. 170 ansatte, og hadde i 2017 ca en omsetning på 580 millioner.