Vår historie

Talgø er et norsk konsern som står for produksjon og import av varer innenfor hovedsakelig trelast. Talgø har hovedkontor og en elementfabrikk lokalisert i Todalen i Surnadal kommune, mens trelastfabrikken Talgø MøreTre har tilhold i industriområdet i Surnadal. I tillegg har Talgø et distribusjonslager med beliggenhet på Vinstra. 

Det som i dag er Talgø-konsernet så dagens lys som Nordmøre Aktiemøbelfabrikk i Todalen på Nordmøre, grunnlagt av ekteparet Thore og Thora Talgø så tidlig som i 1899. Med de mulighetene man fikk med oppdemming og utnyttelse av Storfossen, et kraftfullt stykke elv i nær tilknytning til fabrikklokalet, fikk man en modernisert og effektiv vareproduksjon på et tidlig stadium.

Trolig som en av de første kvinnene i Norge i en slik posisjon, ble det Thora Talgøs oppgave å lede selskapet på egen hånd fra 1913, da Thore Talgø døde i ung alder. Senere, i 1932, overtok hennes sønn Erling spakene, før lederjobben gikk til hans sønn Finn i 1960. Begge disse herrene gjorde betydelige investeringer i selskapet og utviklet det både gjennom utbygging, modernisering og ekspansjon til andre markeder.

På 1980-tallet kom dagens konsernsjef Terje Talgø med i driften og tok etter hvert over den daglige ledelsen. Perioden fra midten av 80-tallet til tidlig 2000-tall ble et hektisk tidsrom der Talgø-konsernet var i stadig endring; først gjennom en eventyrlig opptur med furumøbler i fokus og en rekke nye fabrikker inn i konsernporteføljen, og siden en brutal bråstopp idet furua plutselig ble betraktet som fullstendig umoderne i starten av det nye årtusenet.

Selv om de økonomiske utsiktene var på et labert nivå, hadde ikke viljen til fortsatt konserndrift forsvunnet på Nordmøre. I 2002 ble det satset på nytt med ny giv og ny strategi, og siden da og frem til dags dato har medvinden hatt et godt tak i seilene til Talgø-skuta.

Gjennom innovativ tilnærming til lokale naturressurser, entreprenørskap og ukuelig optimisme har selskapet vært en lokal og nasjonal drivkraft til verdiskapning og sysselsetting i flere generasjoner, og det er i dag fremdeles i Talgø-familiens eierskap godt over hundre år etter oppstart.

Talgø satser i dag med hovedfokus på produksjon av trelast og merkevaren MøreRoyal®.

Talgø har samlet ca 180 ansatte, og hadde i 2017 ca en omsetning på 580 millioner.