Talgø med gigantinvestering

Trelast- og møbelkonsernets nye storsatsing vil gi 50 nye arbeidsplasser. – Talgø har med de planlagte investeringene lagt langtidsbudsjetter med omsetningsmål om å passere 500 millioner i 2020. Veksten vil samlet gi rundt 50 nye arbeidsplasser de neste årene, og satsingen vil koste 120 millioner kroner, sier konsernsjef i Talgø Invest AS, Terje Talgø. Fabrikkanlegget i Surnadal skifter navn fra MøreTre AS til Talgø MøreTre AS, og her bygges 2 nye anlegg med byggestart like etter påske.

 

 

Bygger nye anlegg
Byggene skal huse henholdsvis et nytt varmebehandlingsanlegg og et spon- og kappanlegg på til sammen cirka 7000 m2. Satsingen er en viktig motivasjon fra Talgøs eiere som i generasjoner har følt og tatt ansvaret for trygging av arbeidsplasser på landsbygda.
– Spon- og kappanlegget er en viktig brikke i Talgøs miljøteknologiske utvikling. Avfall/avkapp fra produksjon skal nå behandles og utnyttes på en bedre måte i tråd med det grønne skiftet og Parisavtalen. Vi vil videre utvikle fremtidens nye teknologi og miljøbehandling for tretak, kledning og terrasse som er våre største salgsartikler i dag. Reduksjon av miljøpåvirkende stoffer i produkter, reduksjon i Co2-utslipp, effektiv ressursbehandling og utnytting av biomasse til oppvarming er bare noen av områdene som er under utvikling sammen med teknologiske institutter i Skandinavia, forteller Terje Talgø.
De eksisterende byggene ved fabrikken i Todalen blir tatt i bruk til ny elementproduksjonsavdeling med nye produksjonslinjer for redskapshus, huselementer og driftsbygninger.


Omsetningsrekord
Fabrikken huser også en egen produksjonslinje for garasjer og støyskjermproduksjon, og det investeres nå i en maskincelle for produksjon av levegger og hagestuer/småhus i Talgø PlusConcept by NOA ByggDesign.
– Vi vil også gjennom de planlagte investeringene få på plass et pakkeanlegg for ferdigvarer, samt kunne tilby markedet precutløsninger for produkter i MøreRoyal® og varmebehandlet virke (Thermeco), sier konsernsjefen.
Investeringene er muliggjort i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Surnadal Sparebank. Dette er et av de største tilsagnsprosjektene for Innovasjon Norge på Nordmøre på fastlandet på lang tid. Det miljøteknologiske fokuset i kombinasjon med økt sysselsetting, har gjort dette til et spennende og spesielt prosjekt å støtte. Prosjektet totalfinansieres gjennom Innovasjon Norge, Surnadal Sparebank og Talgø MøreTre.
– Årets tre første måneder viser en omsetningsvekst på 28 prosent sammenlignet med rekordåret 2016.
Vi ser med stor optimisme på den kraften dette vil gi oss fremover, sier Terje Talgø.

 

Last ned pressemelding som pdf