Talgø kjøper aksjer i Tradbo AS

Som et ledd i videre utvikling i konsernet kjøper Talgø Invest AS 75% av aksjene i entreprenørfirmaet Tradbo AS fra M. Romuld & sønner AS.

Terje Talgø og Tor Olav Vatn  (foto: Jon Olav Ørsal)

 

Talgø vil med det kunne tilby totalentrepriser i forbindelse med levering av elementbygg fra egen elementfabrikk med Tradbo AS som utførende.

Talgøs elementavdeling har i lenger tid opplevd etterspørsel i markedet om å kunne tilby totalentrepriser der kunden forholder seg til færre kontaktpunkter og leverandører i byggeprosessen. Med egne byggevarebutikker, elementfabrikk og utførende entreprenør i samme konsern vil Talgø nå på en smidig måte kunne levere de komplette løsningene markedet etterspør. 

Dette sees på som en naturlig forlengelse av eksisterende virksomhet, og gir Talgø flere ben å stå på i vår videre utvikling. I tillegg vil fleksibilitet i utnyttelse av mannskap gi selskapet nye muligheter internt. Engasjementet i Tradbo gir altså store fordeler både markeds- og konkurransemessig og internt som vil være nødvendig for å kunne ruste oss for framtida.  

Les hele pressemelding