MøreRoyal® - vurdert som svært miljøvennlig ECOproduct

MøreRoyal® er vurdert til å ha en svært god miljøprofil basert på bransjestandarden ECOproduct. ECOproduct er en metode for å vurdere en byggevares faktiske miljøegenskaper, og alle MøreRoyal -produktene rangeres som grønne (beste rangering) innen de ulike miljøområdene. MøreRoyal® brukes derfor hyppig i BREEAM-sertifiserte bygg. BREEAM gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftige bygg i praksis. Du kan dermed være trygg på at MøreRoyal® er et trygt, miljøvennlig produktvalg.

 

Hva er ECOproduct?
ECOproduct er den eneste metoden som vurderer en byggevares faktiske klima- og miljøbelastning basert på en miljødeklarasjon verifisert av tredjepart (EPD). Dette gir deg som kunde mulighet til å velge de miljømessig beste materialene og produktene på markedet, dette er spesielt viktig i forbindelse med BREEAM-sertifisering av bygg. Produktene blir tildelt karakterer innen miljøområdene inneklima, innhold av helse og miljøfarlige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Desto lavere poengsum, desto bedre miljøprofil – og desto bedre score ved BREEAM-sertifisering.

I ECOproduct-databasen kan utbyggere på en rask og enkel måte finne ut om byggevarene man velger for sitt byggeprosjekt innfrir miljøkravene. Dette vises i form av symbolene grønt (beste rangering), hvitt og rødt innen de ulike miljøområdene. Miljøbevisste utbyggere benytter ECOproduct for å ta riktige material- og produktvalg gjennom hele byggeprosessen. Å benytte miljøsertifiserte materialer er nødvendig for å bygge bærekraftige bygg i praksis.

ECOproduct benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldende norske myndighetskrav.

Bjørn Hauglann, Talgø sin Divisjonssjef for salg og marked uttaler: «Det stilles stadig strengere krav fra utbyggere med tanke på miljøvennlige byggevarer, og det er derfor viktig med en sterk ECOproduct-profil, dersom man skal bli vurdert, ikke minst i forbindelse med BREEAM-prosjekter. Vi jobber målrettet for at MøreRoyal® alltid skal være et trygt miljøvalg for våre kunder.»

Se produktvurdering/rapport av kledning, terrassebord og K-virke

ECOproduct for miljøvennlige materialvalg er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse, SINTEF Byggforsk og Byggtjeneste.
BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Norwegian Green Building Council.


Les mer om Talgøs ulike miljøsertifiseringer