Kranaskjæret i Kristiansund

Bygget på Kranaskjæret i Kristiansund er nå formelt overlevert. 1,5 mål med MøreRoyal bryggedekke er lagt og setersvart kledning montert. Det majestetiske prosjektet inneholder gjestehavn, servicebygg, restaurant og historieformidling.

 
Følg prosjektet via "Vi bygger Kranaskjæret" sin facebook-side.

 

Bygget på Kranaskjæret ble formelt overlevert 05.11.2018
Restauranten åpner 15. november.
Et veldig flott resultat og et prosjekt som vi i Talgø er stolte av å ha vært en del av. 

Foto: Svein Løvik v/ Talgø MøreTre

 

 

Kranaskjæret tar form - foto tatt i september 2018

Foto: Rune Kristiansen
Arbeid utført av: Kristiansund mur og betong AS

 

MøreRoyal® Bryggedekke 


Illustrasjon: Norcons


Bryggedekke i fargen grå, dim 28x145 er brukt til gulvdekke på hele Kranaskjæret.


Bryggedekke har en glatthøvlet, profilert side med v-fas spor og en side uten profil. Den uprofilerte siden har en skåret overflate som er ru og røff og egner seg godt til grove rustikke miljøer. 

Bryggedekke er egnet til både større prosjekter og private brygger. I mange byer og tettsteder settes det fokus på havn, brygge og sjøkant i forbindelse med byfornyelse, forskjønning og infrastrukturutvikling, alt fra mindre utbygginger til større prosjekter.

Les mer om MøreRoyal® bryggedekke her

 

MøreRoyal® Kledning 


Illustrasjon: Norcons

Kledning i fargen setersvart med profil dobbeltfals rettkant, dim 19x148 er brukt til å kle hovedbygget utvendig.


MøreRoyal® kledning er førsteklasses, ferdig behandlet trelast klar til bruk uten noen form for behandling. Den trenger aldri maling eller beis, og innehar unike egenskaper som er ideelt for de som ikke ønsker å bruke tiden på vedlikehold. MøreRoyal® kledning er hyppig brukt både på næringsbygg, driftsbygninger, støyskjermer og ikke minst til private boliger. 

Les mer om MøreRoyal® kledning her