Beste stand på Nordek

Talgø vant prisen for "Beste stand" under årets Nordekmesse på Hamar.

Nordek er en viktig kunde for Talgø og det er en flott annerkjenning å få en slik pris, sier salgssjef Brynjar Moe. Nordek består av kjedene XL-Bygg, Hellvikhus og Blinkhus, og har tilsammen rundt 170 kjedemedlemmer.

 

Stolt gjeng mottok prisen for "Beste stand".

Foto: Lars Martin Bøe

 

 

I år hadde vi fokus på vårt nye PlusConcept som vi har utviklet sammen med Arkitektkontoret Blom AS. Konseptet består av modulbaserte småhus, multiboder og pergola i ferdige element. I tillegg hadde vi fokus på inspirasjon til uterommet med tre og stein i kombinasjon.

 

Her er noen foto fra messestanden: