Støyskjermer

Støybelastninger er blitt en stor belasting i vår moderne hverdag. Støyproblemene går derfor inn som en vesentlig del av vårt nærmiljø. Veganlegg, bolig- og industriområder ønskes derfor i stadig større grad skjermet fra lyd og visuell støy som daglig påvirker mer enn 2.5 millioner som bor langs vår infrastruktur.

Våre prefabrikkerte støyskjermer er en enkel og effektiv måte å bekjempe denne forurensingen av vår hverdag, for dermed beskytte miljøet, og gjøre omgivelsene triveligere

Vi har lang og god erfaring med prosjektering, produksjon og oppfølging av prefabrikkerte støyskjerm elementer for ulike typer prosjekter, og har utviklet oss til å bli en av landets ledende innen støyskjerm produksjon. Kompetansen har utviklet seg gjennom solid håndverk som er ført videre gjennom en stabil og kunnskapsrik arbeidsstokk.

Det  vektlegges å tilby våre kunder prefabrikkerte støyskjermer basert på deres spesifikasjoner der hver enkelt ordre blir prosjektert ut fra entreprenørens og byggherrens ønsker og behov.

Prefabrikkerte element gir store fordeler ved kortere byggetid, og særlig kortere tid før prosjektet kan avsluttes på byggplassen. Samtidig gis det muligheter for bedre styring av materialleveranser og av selve byggeprosessen.

Innendørs produksjon i tørre oppvarmede lokaler muliggjør kombinasjonen av rasjonell produksjon med god kvalitet

Dersom det er ønskelig, kan vi også levere precut trelast for bygging på byggplass.