FAQ PlusConcept - ofte stilte spørsmål

Hvor mye vind tåler byggene?
Hagestuene bygges med normalt god avstivning og forankring for vind, det er sammenbinding av vegger/søyler og takkonstruksjon der beslag og vinkler er montert. Imidlertid må kunden undersøke om det er spesielle forhold som gjør at en må sikre seg ekstra mot vind. Det er det kommunen som gir svar på. Er det ekstra vindutsatt må en spesielt ta hensyn til forankring til grunn, for eksempel feste hagestuen til betongfundamenter, støpt platting eller andre eksisterende
konstruksjoner som er godt forankret. Lokale håndverkere eller byggevarebutikker har ofte god kunnskap, spør hos dem hvordan det praktiseres.

Hva tåler byggene av snøbelastning?
Taksperrene i hagestuene er dimensjonert i hht tabell 21c i NBI-byggdetalj-blad 525.814 og holder for snølast 5,0 kN/m2 (500kg/m2). Dette er innenfor gjeldende snølastmengder for de fleste områder i landet, det anbefales likevel at kunden sjekker lokale forhold for sin byggeplass og eventuelt gjør tiltak i forhold til det.

Hvilket underlag kan bygget stå på og hvilke krav er det til fundamentering/forankring av dette?
Bygget kan stå på plant betongdekke eller treplatting og må forankres til grunnen. Det kan gjøres på ulike måter.
a) Settes bygget på eksisterende terrasse, anbefales det å sikre med god forbindelse til eksisterende fundamenter ved bruk av BMF-beslag eller tilsvarende.
b) Bygges alt på ny byggegrunn må det velges fundamenteringsløsning som for et balkondekke eller små konstruksjoner. Eksempler på slike fundamenteringer er vist i «NBI 526.413 Understøttelse av trebalkong» og «NBI 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner».
   
Hva som er riktig og beste er individuelt alt etter hvordan byggegrunnen er, vi anbefaler å forespørre den lokale byggevarebutikk/vår forhandler om råd og tips, alle kjeder har gode bl.a. gode forklarende brosjyrer.

Kan bygget overmales?
Skulle du ønske å overmale ditt bygg i MøreRoyal er dette fullt mulig, men la det stå over en vinter først
slik at det ytterste oljesjiktet har tørket inn i treverket. Les mer om MøreRoyal og overmaling på våre hjemmesider www.talgo.no

Finnes det skyvedører?
Ja, fra sesongen 2018 leverer vi også skyvedører i glass i 2 størrelser som er tilpasset byggene. Den minste størrelsen passer til sideåpningen, og den største + den minste kan brukes i front /bakside (byggets langside). Viktig at åpningen er i vater dersom skyvedør skal settes inn.

Kan bygget etterisoleres?
Boder/byggkan isoleres i ettertid. Fremgangsmåte er å først legge en vindtett duk på eksisterende vegger og i himling, monter så 48x48 lekter som isoleres med 50 mm mineralull før man til slutt monterer den innvendige kledningen man ønsker. Det skal ikke benyttes diffusjonssperre (plast). Vi anbefaler også at det settes inn en lufteventil i rommet.

Kan jeg kjøpe flere elementer etter hvert?
Ja, det er fullt mulig. Du finner de ulike elementene i vår byggmodul og kan deretter kjøpe dem hos byggevareforhandlerne.

Hvor får jeg kjøpt Talgø PlusConcept?
Talgø PlusConcept selges hos de store byggevarekjedene i Norge.
Spør hos din forhandler.

Kan jeg bygge større enn de byggene som finnes i katalogen?

Vi har 4 tak-størrelser som danner utgangspunkt for alle våre modeller, både standardmodeller og “Bygg selv”. Dersom du ønsker feks en annen dybde eller størrelse på bygget kan du kjøpe bare veggene og bygge taket selv.

Hva slags glass er det i bygget?
Alle glasselementer leveres med 1-lags ripefritt, herdet glass i 4 mm.

Hva slags tak er det i bygget?
Bygget leveres med tak av selvbyggerpapp samt undertak. Takrenner følger ikke med.

Kan dette fraktes med vanlig tilhenger?
Ja, men du vil trolig behøve minimum 2 turer. Delene i systemet er laget for enkel håndtering ved montering, så alle deler kan håndteres av 1-2 personer. Volumet er 1-3 europaller med deler, avhengig av hvilket bygg du har valgt.

Passer bygget sammen med leveggene fra Talgø?
Ja, kledningen har designlikhet i både kledningsprofil og farge så de vil passe godt sammen!