Elementbygg

Gjennom hele Norges historie har tre vært det tradisjonelle og dominerende byggematerialet. Norge har rike trehustradisjoner som viser hvordan konstruksjonsteknikk og byggeteknikk har utviklet seg gjennom flere hundre år. Denne utviklingen innebærer både en tilpassing til de ulike bruksbetingelsene og klimaforhold rundt om i landet og en tilpassing til lokale stilarter. Trehusbygging er dermed en viktig del av hele vår norske kulturarv, og bidrar i sterk grad til å forme vårt nærmiljø.

Vi har lang og god erfaring med prosjektering, produksjon og oppfølging av byggesett i elementer for ulike typer bygg.

Vi vektlegger å tilby våre kunder et bygg basert på deres spesifikasjoner der hvert enkelt bygg blir prosjektert ut fra byggherrens ønsker og behov. Bygget blir justert i hvert enkelt tilfelle, for eksempel når det gjelder grunnflate, vegghøyde, takvinkel, plassering av dører, vinduer og porter.

Vi tilbyr ulike løsninger for innvendig og utvendig veggkledning, der MøreRoyal® kledning er et godt alternativ.

Vegger utføres som bindingsverk med stendere plassert i avsand 0,6m som standard. Prinsippet brukes for alle typer vegger, det vil si både yttervegger og innervegger, enten de er bærende eller ikke. Vinduer blir som standard bygd inn i elementet under produksjonen.

Takkonstruksjonen er den bygningsdelen hvor flest ulike løsninger kan benyttes. Fra vanlige standard prefabrikkerte takstoler, limtreløsninger, til mer kompliserte takformer som arker og valm. Konstruksjonen blir dimensjonert basert på naturlaster som snø og vind, tak tekkings- og himlingstype.

Limtrebjelker og –søyler har et utseende som kan benyttes positivt i et trehus arkitektur. Limtre er dermed langt mer aktuelt å benytte enn for eksempel stålbjelker når vanlig trelast ikke gir tilstrekkelig bæreevne.