Talgø elementbygg

– et praktisk og kostnadseffektivt valg der kvalitet er i førersetet.

Bygg levert i ferdige elementer blir mer og mer vanlig i dagens bolig- og næringsbyggmarked. 
Markedet er stort og både boliger, fritidsboliger, lagerbygg/ redskapshus, garasjer, støyskjermer og landbruksbygg er aktuelle områder, og i tillegg kommer også innfyllingselementer i større bygg.

Bygging med element fra Talgø gir: kort byggetid, kjent kostnad, liten byggeplassadministrasjon, fabrikkfremstilte elementer, stor nøyaktighet og høy kvalitet.