Villmarkskledning stående


Leveres som fallende bredder med gjenomsnittsbredde 23x250 og
med underliggende rektangulær kledning 19x173.

Finnes også som ubehandlet og Cu-impregnert.

For montering se Byggedetalj:
542.101 Stående trekledning
542.102 Liggende trekledning.

Det bør brukes rustfrie A2 eller syrefaste A4 festemidler.
Alle kappflater skal behandles med MøreRoyal® treolje.


For leggeanvisning søk i Byggforsk

 


Ansvarlig produsent: Talgø MøreTre

Forhandles av ledende byggevarebutikker