Villmarkskledning stående

Leveres som fallende bredder med gjenomsnittsbredde 23x250 og med underliggende rektangulær kledning 19x173.

Finnes også som ubehandlet og Cu-impregnert.

Det bør brukes rustfrie A2 eller syrefaste A4 festemidler.
Alle kappflater skal behandles med MøreRoyal® treolje.Montering:

Byggedetalj:
542.101 Stående trekledning
542.102 Liggende trekledning.
For leggeanvisning søk i Byggforsk

 


Ansvarlig produsent: Talgø MøreTre

Forhandles av ledende byggevarebutikker