Vedlikehold

Alt trevirke trenger vedlikehold, også MøreRoyal®-impregnert trelast. Imidlertid er kravet til vedlikehold av MøreRoyal®-impregnert trelast mindre og betydelig enklere enn ved andre typer trelast. Her vil du finne en veiledning for hvordan du skal vedlikeholde og etterbehandle MøreRoyal®-impregnert trelast.

Hvordan etterbehandle MøreRoyal®-behandlet trelast


Slitasje

Over tid vil vær og vind slite på treverket. UV-stråler fra solen bleker ned pigmenter og gjør treverket ”værgrått”. Regn vil over tid gradvis vaske ut olje og slite på pigmentene. På terrassen vil mekanisk slitasje fra tråkk, hagemøbler, snø og slagregn medføre ytterligere påkjenninger. Dette gjelder også på tretak, og spesielt på fjellet hvor snømengdene er store og snøen ligger lenge. Oljen som i store mengder er innkokt i treet vil for alltid forbli i treverket, men det er viktig å etterfylle olje i det ytterste sjiktet, delvis av kosmetiske hensyn, men også av kvalitetsmessige hensyn.

 

Farger og tid

Royalimpregnert trelast leveres i fem farger. Dette er grå, oker, brun, nøytral og setersvart. Nøytral vil fremstå som gyllenbrun på grunn av den store mengden olje som er innkokt. Denne vil imidlertid relativt fort bli værgrå. Ut fra dette anbefales denne mest brukt på terrasser, støyskjermer, gjerder og takbord. Det er imidlertid ikke noe i veien for å bruke nøytral til andre formål, dersom man ønsker at treverket skal få en værgrå overflate. Brun, oker, grå og setersvart vil gradvis blekes av værpåkjenningen. Først mot sør og vest. Kvalitetsmessig er det imidlertid ingen forskjell mellom nøytral, oker, grå, brun og setersvart. Treverket kan normalt stå mellom 10 og 20 år før første vedlikholdende behandling, dersom man ikke vektlegger det kosmetiske.


Vedlikehold - overmaling

Vedlikeholdende behandling av MøreRoyal®-impregnert trelast skal skje med MøreRoyal® Treolje med eller uten fargepigmenter, eller MøreRoyal® Terrasseolje Eksklusiv. Bruk mild husvask først på terrasser. Dersom man velger å endre farge kan man beise/male over med en oljebeis/maling av anerkjent kvalitet. Videre vedlikehold må da fortsette med beis/maling.

Under oppføringing vil det være naturlig å påføre royalolje i samme farge som materialene på alle kappflater for å sikre kvaliteten og kosmetikken. Når treet etter noen år virker blast og værslitt, vil det være behov for å påføre olje med fargepigmenter på de mest værutsatte sider. Fasadene mot nord og øst kan med fordel etterbehandles med MøreRoyal® Treolje med pigmenter utblandet med 50% White Spirit. Det er viktig at treet er tørt under behandlingen, og at det er godt rengjort. Bruk ikke sterke fettløsende midler, da disse vil løse opp olje som fortsatt befinner seg i treet. Bruk en mild husvask og vannslange med normalt trykk. Høytrykkspyler kan lett skade treet og fjerne pigmenter som ikke skal fjernes.

På terrassbord og bryggedekke kan MøreRoyal® Terrasseolje Ekslusiv, med eller uten farge, med fordel benyttes. Denne kan påføres med hagesprøyte, rull eller pensel. Pass på å ikke påføre for mye for å unngå angrep av svertesopper. Angrep av svertesopper kan også oppstå dersom treet ikke er tilstrekkelig tørt eller rengjort før påføring av olje. Svertesopper skader ikke treet, er relativt lett å fjerne, men har en tendens til å komme igjen. Angrep av svertesopper er ikke reklamasjonsberettiget. For å bevare kvaliteten på terrassebordene og bryggedekke anbefaler vi påføring av MøreRoyal® Terrasseolje Eksklusiv hvert 6.-7.år.

Husk at alle kluter og filler etc. må brennes/legges i vann umiddelbart for å hindre selvantennelse.