MøreRoyal® - levende tre

Tre er et vakkert materiale, men det er også et levende materiale der ingen helt kan forutse eksakt hvordan et gitt virke vil endre seg over tid.


Materialene påvirkes av omgivelsene rundt seg. En solvegg vil oppleve annen påvirkning av varme og lys enn et skyggeparti, en værvegg som slites av nedbør og fukt vil være mer utsatt enn et skjermet vindfang. Det vil alltid forekomme en viss mengde krymping, svelling, bleking, sprekking og harpiksutkok (kvae) i et levende trevirke.

Et MøreRoyal®-behandlet trevirke blir gjennom impregnering og koking i royalolje gitt en rekke positive egenskaper som gjør det mer motstandsdyktig mot vær og vind. Etter denne dobbeltbehandlingen vil treverket fremdeles inneha den nordiske furua sine egenskaper, som det levende materialet det er.  Ved kjøp av et MøreRoyal®-produkt tilvirket av nordisk furu, må vi være klare over følgende:

•    Avhengig av vedsammensetningen i treet som produktet fremstilles fra, vil MøreRoyal®-oljen trekke inn i treverket på forskjellige måter under produksjon. Siden fargene i MøreRoyal®-kolleksjonen er transparente, vil dette gi nyansevariasjoner i fargene som man ikke ser i samme grad hvis treverk behandles med eksempelvis beis eller maling. Ytre påvirkning som vær, vind og sollys vil påvirke fargenyansene ytterligere etter montering. Alle MøreRoyal® farger vil gradvis blekes av værpåkjenningen. Først mot sør og vest. Kvalitetsmessig er det imidlertid ingen forskjell. Oljen er kokt inn i treet og beskytter materialene.


•    MøreRoyal®-behandlet trelast blir strølagt under produksjon, og det kan derfor forekomme strømerker.


•    Kvae og harpiks er en naturlig del av furu, og utkok av disse bestanddelene fra nylagt MøreRoyal® trevirke er ikke til å unngå. Graden av utkok vil variere basert på produktets farge og væreksponering, der mørkere farger har høyere varmeopptak og derfor vil være mer utsatt. Harpiks vil vise seg særlig rundt kvister, og vil legge seg som hvite krystaller som etter hvert forvitrer bort med værslitasje. Omfanget av kvae og harpiks vil avta over tid, og trevirket vil ikke ta permanent skade av denne prosessen på noe vis. Utkok vil etter hvert tørke inn og slites bort av ytre naturlige faktorer, eller man kan skynde på prosessen med fysisk å børste det bort hvis man ønsker det. Harpiksutslag er altså en naturlig del av treets utvikling og ikke reklamasjonsberettiget.


•    Vi anbefaler at du er nøye med riktig montering samt riktig vedlikehold med våre anbefalte vedlikeholds-produkter. (Se FDV-dokumenter for nærmere beskrivelser på våre hjemmesider www.talgo.no)

 

Last ned tekst som pdf