Lagring av MøreRoyal® trelast

I likhet med vanlig trykkimpregnert trelast, kan det ved lagring av Royalimpregnert trelast over tid, forekomme misfarging i form av luftforurensning og mugg.


Varme og fukt = risiko for mugg.  

Denne risikoen er størst i perioden juli til september med høg luftfuktighet og varme.  

Ved lagring ute vil regnvann kunne renne inn i pakkene, og vanskelig fordampe i klosslagte pakker. Likedan vil plastpakkede pakker gi fare for kondens.  

Muggsoppen, som kan oppstå er en overflatesopp, fester seg ikke i treet, og er enkel å spyle/børste av. Den vil også forsvinne av seg selv når trelasten er montert. Muggsoppen har kun en midlertidig kosmetisk betydning, og skader ikke trelasten.  

Noen enkle råd for å unngå muggsopp-angrep:


  • Impregnert tre/Royalimpregnert tre skal lagres luftig, og helst under tak.
  • Pakkene bør ikke stå for tett, slik at en begrenser luftsirkulasjonen.
  • Blir det konstatert muggsopp-angrep, så flytt disse pakkene til et annet sted for å redusere risikoen for spredning (soppsporer er lettflygende).  

Det finnes dessverre ikke noen garanti for at muggsopp-angrep ikke kan oppstå, men ved ovennevnte tiltak kan man redusere faren for muggsopp-angrep.