Lagring av MøreRoyal® olje

MøreRoyal® oljene er løsemiddelbaserte og tåler minusgrader. Det beste er likevel å lagre dem ved jevn temperatur, mellom +10°C til +20°C.


Oljene har flammepunkt > +60°C og er ikke brannfaremerket, slik at høye (normale) temperaturer vil ikke være et problem.
Unngå å lagre utsatt for direkte sollys som kan danne kondensering i spannet.

Årsaken til at det er en fordel med jevn og «normal» temperatur, er at store temperatursvingninger og «ekstreme» temperaturer vil forkorte levetiden på produktet. Dette er vanligvis ikke et problem ute i markedet, for de fleste lagre og butikker oppbevarer produktene under normale forhold. Det er mer en utfordring for enkeltkunder hvor malingsprodukter ofte står i garasjen hvor det kan være store svingninger i temperaturen. Dersom du lurer på om din olje er brukbar etter lagring i garasjen over flere år, anbefaler vi at innholdet i boksen røres godt sammen før det tas et oppstrøk på et glatt underlag for å sjekke om det er gryn i produktet og om det tørker som normalt – hvis det ser greit ut, er det bare å bruke produktet.