Harpiksutslag

Vi har i den senere tid fått en del tilbakemeldinger fra sluttbruker om lyse flekker som oppstår på materialene etter en tid, spesielt på terrassebord i brun, RB10. Ettersom første behandling av MøreRoyal®-behandlet trelast er en trykkimpregnering er vi avhengige av å benytte furu som råstoff. Furu inneholder varierende mengde med harpiks, noe som tradisjonelt er regnet som et gode ettersom harpiksen har konserverende virkning på trevirket


Under produksjonen av MøreRoyal® blir trelasten kokt i flere timer under vakuum i Royalolje. Dette innebærer at noe av harpiksen blir kokt ut under prosessen - men ikke alt. På montert MøreRoyal® kan vi av og til se at noe av den gjenværende harpiksen kan komme ut, spesielt rundt kvister, som en hvit/gråaktig substans. Særlig gjelder dette altså brun RB10 og setersvart RS25 som er mørke farger. Områder hvor trelasten blir utsatt for sollys er også særlig utsatt. Harpiksen som kommer ut, vil over tid forvitre og gradvis slites bort av vær og vind, samt mekanisk påvirkning som tråkk etc. Dersom en kunde f. eks monterer en terrasse i år og opplever harpiksutslag, vil forholdet ganske sikkert være borte til neste år og kunden vil ha glede av terrassen i mange år framover. Kunden kan selvsagt forsøke å fjerne dette selv med en stiv børste, men vi anbefaler å la naturen gjøre jobben.

Harpiksutslag er ikke unormalt, det vil forsvinne over tid og er normalt ikke reklamasjonsberettiget.