Avfallshåndtering

Info om hvordan håndtere avfall av MøreRoyal® trevirke.

Kobber - og Royalimpregnert treverk skal leveres til godkjent, privat eller offentlig mottak. Det kan forbrennes i forbrenningsanlegg for restavfall, og kommer ikke i kategorien farlig avfall. Kapp og rester fra nybygg vil i aller fleste tilfeller være kobber- eller Royalimpregnert, med mindre det er prosjekter med særlige sikkerhetskrav. Uansett vil det være enkelt å dokumentere hva slags trevirke det er, hvis man sparer på deklarasjon fra selger av trevirket.

Ved riving av bygg og konstruksjoner som ble satt opp før 2003, er det stor mulighet for at eventuelt impregnert virke er CCA-impregnert. Dette er farlig avfall. Dersom man ikke kan dokumentere hva slags impregnering som er brukt, må trevirket altså leveres som farlig avfall.

 

Kilde: Jon Fonnlid Larsen, rådgiver, Statens forurensningstilsyn (SFT)