Nyttig å vite

 • MøreRoyal® - levende tre

  Tre er et vakkert materiale, men det er også et levende materiale der ingen helt kan forutse eksakt hvordan et gitt virke vil endre seg over tid.

  Les mer
 • 50 år garantert råtefritt

  Garantien gis under følgende forutsetninger

  Les mer
 • Vedlikehold

  Alt trevirke trenger vedlikehold, også MøreRoyal®-impregnert trelast. Imidlertid er kravet til vedlikehold av MøreRoyal®-impregnert trelast mindre og betydelig enklere enn ved andre typer trelast. Her vil du finne en veiledning for hvordan du skal vedlikeholde og etterbehandle MøreRoyal®-impregnert trelast.

  Les mer
 • Kappflater

  Vi understreker viktigheten av behandling av alle kappflater på MøreRoyal® materialer (kledning, terrassebord, tretak etc.) Kappflater som er utsatt for vær og vind må forsegles for at montering skal bli godkjent.

  Les mer
 • NCS fargekoder

  Her er en oversikt over NCS fargekoder som er tilnærmet lik våre MøreRoyal® farger

  Les mer
 • Lagring av MøreRoyal® trelast

  I likhet med vanlig trykkimpregnert trelast, kan det ved lagring av Royalimpregnert trelast over tid, forekomme misfarging i form av luftforurensning og mugg.

  Les mer
 • Avfallshåndtering

  Info om hvordan håndtere avfall av MøreRoyal® trevirke.

  Les mer
 • Harpiksutslag

  Vi har i den senere tid fått en del tilbakemeldinger fra sluttbruker om lyse flekker som oppstår på materialene etter en tid, spesielt på terrassebord i brun, RB10. Ettersom første behandling av MøreRoyal®-behandlet trelast er en trykkimpregnering er vi avhengige av å benytte furu som råstoff. Furu inneholder varierende mengde med harpiks, noe som tradisjonelt er regnet som et gode ettersom harpiksen har konserverende virkning på trevirket

  Les mer
 • Festemidler og beslag

  Skruer/spiker og beslag til bruk på kledning og terrasse

  Les mer
 • Talgø og miljø

  Les om Talgø MøreRoyal® sine sertifikater og godkjenninger

  Les mer
 • Lagring av MøreRoyal® olje

  MøreRoyal® oljene er løsemiddelbaserte og tåler minusgrader. Det beste er likevel å lagre dem ved jevn temperatur, mellom +10°C til +20°C.

  Les mer

Units/Page/ProductMainGroup.ascx