Våre fabrikker

Her finner du info om fabrikkene i Talgø-konsernet

Talgø Møbelfabrikk er det som kan betegnes som videreføringen av konsernets utgangspunkt – nemlig møbelproduksjon i Todalen. Fabrikklokalet på 12,000m2 brukes i dag i mindre grad til konkret tilvirkning av møbler enn før i tiden, men fungerer i tillegg som et administrativt og logistiskmessig knytepunkt for en rekke import- og produksjonsoppgaver ellers i konsernet. Talgø Møbelfabrikk leverer i dag møbler til spisestue, soverom, baderom og garderobe. Hovedkontoret til Talgø-konsernet ligger i tilknytning til fabrikken.

Talgø MøreTre ligger ved Surnadalsøra i Surnadal kommune, og er en trelastprodusent med sterk lokal tilhørighet og lang historie. Fabrikken havnet i Talgøkonsernets eie i 1997 og har etablert seg som en betydelig aktør på det norske trelastmarkedet, ikke minst gjennom produksjon av ferdige byggelementer og gjennom merkevaren MøreRoyal©. Talgø sin kolleksjon innen hagemøbler og kreativ hageutforming, OutLiving, produseres og organiseres via MøreTre.


Talgø Logistikk er konsernets sentrallager lokalisert i Vinstra, og har den overordnede oppgaven å koordinere og organisere utkjøring av Talgø sine varer til kunder i hele landet. Bygget ble oppført av Talgø i 1998, men er i dag eid av Dalema-gruppen med Talgø som leietaker. Lageret har 14,000 palleplasser fordelt over 19,000 m2 gulvareal, og kjører i snitt ut 13 vogntog med varer hver uke.

 

Byggevarebutikker
Talgø eier også byggevarebutikkene Byggmakker Tredal, Bytås og Surnadal. Samt Hageland i Surnadal og Bindalsbygg i Bindal.