Talgø og miljø

TALGØ  - MØRETRE HAR NÅ PEFC-SERTIFIKAT
Fra og med april 2016 har Talgø v/ MøreTre fått tildelt det etterspurte PEFC-sertifikatet på våre materialer.
PEFC er verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig skogbruk, og har som formål å dokumentere dette aspektet rundt råvaren for bransje og kunder.
PEFC er sammen med FSC (Forest Steward-ship Council) den dominerende skogsertifiserings-ordningen globalt.

Gjennom sporbarhets- (Chain-of-Custody) sertifisering har PEFC også en ordning som garanterer opprinnelsen til treprodukter. Sporbarhetssertifiseringen følger et internasjonalt regelverk. Etterspørsel etter sporbarhetssertifiserte treprodukter er økende, spesielt i land der myndighetene krever at sertifiserte materialer skal benyttes i offentlige byggeprosjekter, noe vi ser i stadig økende grad i Norge.

For oss som leverandør betyr det også at vi kan framvise orden i produksjonen, kjøp av trelast gjennom faste, seriøse aktører samt ivaretakelse av et samfunnsmessig globalt ansvar gjennom å handle bærekraftig skog.Last ned PEFC sertifikat
EPD - MILJØDEKLARASJON

Talgø V/MøreTre har også fått utarbeidet miljødeklarasjonen EPD (ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.)
EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.
EPD er altså en nøytral faktabeskrivelse rundt sluttproduktets miljøaspekter.

Last ned EPD deklarasjon