Busskur

Vi leverer byggesett etter kundens spesifikasjon. Vi bruker MøreRoyal® impregnert kledning som standard i våre element, men vi kan også levere med kledning i annet materiale. Bygging med element fra Talgø gir: kort byggetid, kjent kostnad, liten byggeplassadministrasjon, fabrikkfremstilte elementer, stor nøyaktighet og høy kvalitet.

Kontakt:
Håvard Andersen
Tlf  45 29 15 20
mail: havard.andersen@talgo.no